Qiymətlər

                                                                                                                        

AzMuhasib v2.0

1 kompüterdə

1 istifadəçi

1500 

şəbəkədə

3 istifadəçi

3000 

AzMuhasib v1.0

1 kompüterdə

1 istifadəçi

600 

Ticarət

1 kompüterdə

1 istifadəçi

600 

şəbəkədə

3 istifadəçi

1200 

Online fərdi tədris

vaxt məhdudiyyəti yoxdur

1 istifadəçi

150