Qiymətlər

                                                                                                                        15 sentyabr 2023-cü il tarixdən

AzMuhasib v2.0

tək istifadəçi

1 kompüter üçün

500 

şəbəkə

server + 3 istifadəçi

700 

AzMuhasib v1.1

tək istifadəçi

1 kompüter üçün

200 

AzMuhasib v1.2

tək istifadəçi

1 kompüter üçün

300 

Ticarət

tək istifadəçi

1 kompüter üçün

300 

şəbəkə

server + 3 istifadəçi

600