"Ticarət" proqramı

"Ticarət"  proqramı idarə, müəssisə və təşkilatların anbarlarında, topdansatış və pərakəndə ticarət şəbəkələrində mal-material və pul vəsaitləri uçotunun aparılması, borclara nəzarət edilməsi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında geniş hesabatların əldə edilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Proqramda azərbaycanrus və ingilis dillərində işləmək mümkündür.

Proqram Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir. Bütün qaimələr və hesabatlar MS Excel proqramına eksport edilir.

Proqramda istənilən sayda obyekt (anbar, mağaza, sex və s.) yatarmaq və obyektlər arası yerdəyişmə etmək mümkündür. İstehsalat bölməsində sərf olunan xammal və materialların silinməsi və əvəzində hazır məhsullun mədaxil edilməsi prosesi yerinə yetirilir.

Alınmış və yaxud satılmış malların geri qaytarılması imkanı var.

Malların həm miqdar, həm də qablaşdırılmış formada qutu sayına görə hesabatlarını əldə etmək mümkündür. 

Malların mədaxili və məxarici (satışı) istənilən valyutada aparıla bilər. Hər bir valyutanın məzənnəsi dəyişildikdə ayrıca qeyd edilir və hesablamalar sonuncu məzənnəyə uyğun olaraq yenidən aparılır.

Proqramda istənilən sayda kassa və bank hesablarını qeydiyyata almaq mümkündür. Hər bir kassa, bank hesabı üzrə müxtəlif valyutalarda uçot aparmaq və ayrılıqda açılışları almaq mümkündür.

Mal və pul əməliyyatlarının nəticəsi borc jurnalında müştərilər üzrə əksini tapır. Əməliyyatlar müxtəlif valyutalarda aparıldıqda, proqram hər bir müştəri üzrə borcları onunla haqq-hesab edilən valyutanın son məzənnəsinə uyğun olaraq hesablayır. Proqramda malıgöndərənlər və alıcılar üzrə vaxtı keçmiş borclara nəzarət etmək mümkündür.

Malların qeydiyyatını kod və çeşidlər üzrə aparmaq, malların adı, kodu, rəngi, ölçüsü, istehsalçısı və sair digər xüsusiyyətləri haqqında analitik hesabatlar almaq olur. Malları qruplar və tiplər üzrə təsnifləşdirmək mümkündür.

Proqramın yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları ilə inteqrasiyası mümkündür.

Hazırlanmış məxaric (satış) qaimələrindən excel cədvəlinə avtomatik export etməklə "eFP" proqramı üçün "Oflayn rejimdə" elektron qaimə-fakturaları tərtib etmək mümkündür.

Mal alışı və mal satışını sifarişlər əsasında etmək mümkündür.

Proqram şəbəkədə işlədikdə və ya uzaq məsafədən idarə edildikdə, sifarişçinin istəyinə uyğun olaraq hər bir istifadəçi üçün zəruri olan interfeys yaradılır. İstifadəçi adı və xüsusi parol vasitəsilə istifadəçi həmin interfeysdə proqramı idarə edir. Məsələn, kassir üçün nəzərdə tutulan interfeysdə ancaq onun icazəsində olan kassada əməliyyatlar aparmaq mümkündür. Digər modullar, yəni anbar, maliyyə vəziyyəti və s. kassirə aid olmadığı üçün bu bölmələr onun üçün proqramda görünməz ola bilər. Yaxud anbardar ancaq mal əməliyyatları apardığı üçün digər modullar onun üçün görünməzdir. Rəhbərlik üçün əlavə olaraq, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlar açıla bilər və s.

Proqramın modulları və hesabatlar:

 Malların mədaxili 

 Malların məxarici (satışı)

 Malların anbarlar arasında yerdəyişməsi

 Malların alıcıdan geri qaytarılması

 Malların malgöndərənə geri qaytarılması

 Malların hərəkəti

 Malların qalığı

 Malların satışı haqqında müxtəlif hesabatlar

 Borclar haqqında hesabatlar

 

 Vaxtı keçmiş borclar haqqında analitik hesabatlar

 Hər bir müştəri üzrə borcların açıqlaması (qaimələr və mallar səviyyəsində)

 Kassa və bank orderləri

 Kassa və bank hesabları üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti və qalığı haqqında hesabatlar. Hər bir kassa və ya bank hesabı üzrə açıqlamalar.

 Müəssisənin xərcləri haqqında hesabatlar

 Mallar üzrə satışdan əldə olunan gəlirlər və ya dəymiş zərərlər haqqında hesabatlar

 Alıcılar üzrə satışın həcmi və rentabellik səviyyəsi haqqında hesabatlar

 Müəssisənin mənfəəti və yekun balansı

 

"Ticarət"  proqramı istifadədə sadə, imkanlarda geniş bir proqramdır. Bu səbəbdən kompüterdə müəyyən qədər iş təcrübəsi olan və müəssisənin iş strukturuna bələd olan istənilən şəxs bu proqramı çox qısa bir müddətdə tətbiq edə bilər.

Proqramın stabil işləməsinə, iş prosesində rahatlığına və kompüterdə az iş təcrübəsinə malik olan istifadəçilər tərəfindən belə qısa müddətdə mənimsənilməsinə zəmanət verilir

      

     Əlaqə