"Ticarət" proqramı

 "Ticarət" proqramı müəssisə və təşkilatların anbarlarında, topdansatış və pərakəndə ticarət müəssisələrində mal-material və pul vəsaitləri uçotunun aparılması, borclara nəzarət edilməsi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında geniş hesabatların əldə edilməsi üçün operativ proqramdır

Proqramda Azərbaycan, English və Русский dillərində işləmək mümkündür.

Bütün sənədlər və hesabatlar MS Excel proqramına eksport edilir.

Proqramda istənilən sayda obyekt (anbar, mağaza, sex və s.) yaratmaq və obyektlər arası yerdəyişmə etmək mümkündür.

İstehsalat bölməsində sərf olunan xammal və materialların silinməsi və bunun müqabilində hazır məhsullun mədaxil edilməsi mümkündür.

 

Alınmış və yaxud satılmış malların geri qaytarılması imkanı var.

Malların həm miqdar, həm də qablaşdırılmış formada qutu sayına görə hesabatlarını əldə etmək mümkündür. 

Malların uçotu istənilən valyutada aparıla bilər. Hər bir valyutanın məzənnəsi xronoloji qaydada qeyd edilir və hesabatlar tarixə uyğun olaraq müvafiq məzənnədə alınır.

Hər bir kontragentlə qarşılıqlı borc onunla razılaşdırılmış valyutada aparılır. Əməliyyatlar müxtəlif valyutalarda aparıldıqda, proqramda hər bir müştəri üzrə qarşılıqlı borc onunla razılaşdırılan valyutaya uyğun olaraq hesablanır.

Proqramda istənilən sayda kassa, bank hesabı, kart qeydiyyata almaq mümkündür. Hər bir kassa, bank hesabı və kart üzrə müxtəlif valyutalarda uçot aparmaq və ayrılıqda açılışları almaq mümkündür.

Mal və pul əməliyyatlarının nəticəsi borc jurnalında kontragent hesabatlarında əksini tapır.

Hər bir sənəd və mal üzrə borcun hissə-hissə ödənişini həyata keçirmək və vaxtı keçmiş borclara nəzarət etmək mümkündür.

Malların qeydiyyatını və uçotunu barkod və adlar, həmçinin əlavə olaraq rəng, ölçü, seriya №-si, istehsalçı, İMEİ kod və sair xüsusiyyətlər üzrə aparmaq və bu göstəricilər üzrə analitik hesabatlar almaq olur.

 Proqramda malların mədaxili və məxarici (satışı) əməliyyatlarını barkod oxuyan skaner vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. Mədaxil olunarkən barkodu olmayan mallara sərbəst qaydada istənilən kodu vermək olur.

Malları qruplar və tiplər səviyyəsində təsnifləşdirmək mümkündür.

Proqramın yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları ilə inteqrasiyası mümkündür.

Hazırlanmış məxaric (satış) qaimələrindən excel cədvəlinə avtomatik export etməklə "EFP" proqramı üçün "Ofline rejimdə" elektron qaimə-faktura hazırlamaq mümkündür.

Mal alışı və mal satışını qabaqcadan sifarişlər tərtib etməklə mal qalığında nəzərə almaq mümkündür. Sifarişlər icra edildikdə mallar avtomatik qalıqdan silinir.

Proqram şəbəkədə işlədikdə və ya uzaq məsafədən idarə edildikdə, sifarişçinin istəyinə uyğun olaraq hər bir istifadəçi üçün zəruri olan interfeys hazırlanır.

İstifadəçi adı və şifrəsi vasitəsilə istifadəçi proqrama daxil olaraq ancaq onun üçün nəzərdə tutulan interfeysdə işləyir.       

Məsələn, kassir ancaq ona verilən icazə ilə müvafiq kassada əməliyyatlar apara bilər. Digər modullar, yəni mal əməliyyatları, maliyyə hesabatları  və s. kassirə aid olmadığı halda bu bölmələr onun üçün görünməz olur. 

Yaxud mal əməliyyatları aparan istifadəçi üçün digər modullar (pul əməliyyatları, maliyyə hesabatları və s.) onun üçün görünməz olur. 

Rəhbərlik üçün əlavə olaraq, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlar açıla bilər və s.

Proqram şəbəkədə işlədikdə istifadəçilər texniki cəhətdən 2 qrupa bölünür: maliyyə inzibatçısı və nəzərdə tutulan interfeysdə işləyən sadə istifadəçi.

Maliyyə inzibatçısı sadə istifadəçilərin əməliyyatlarına nəzarət edir və proqrama daxil edilmiş sənədlərin sonradan dəyişdirilməsinə və yaxut silinməsinə qadağa qoyur.

Proqramda hər bir istifadəçinin ancaq öz işlədiyi sənədləri, əgər maliyyə inzibatçısı icazə veribsə, dəyişdirmək və yaxud silmək imkanı olur. Digər istifadəçilərin sənədləri görünməz olur.

Proqramın işlədilməsi üçün mühasibatlıq sahəsində nəzəri bilik tələb olunmur. Müəssisənin strukturuna və iş prosesinə bələd olan istənilən şəxs proqramı rahatlıqla idarə edə bilər.

Proqram Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir.

Məlumatların təhlükəsizliyi və qorunması istifadəçilərin öz sərəncamındadır. Avtomatik backup sistemi işləyir və məlumat bazaları istifadəçilər tərəfindən vaxtaşırı yaddaş daşıyıcılarına köçürülə bilir. 

Proqram daimi lisenziyalıdı və heç bir əlavə aylıq (illik) xidmət haqqı tələb edilmir.

Müştərilərə online servis xidməti göstərilə bilər.

Proqramın istismarı dövründə istənilən vaxt ödənişsiz məsləhətlər verilir.

     

"Ticarət" proqramı aşağıdakı modullardan ibarətdir:

 Malların mədaxili

Malların məxarici (satışı)

Malların malgöndərənlərə geri qaytarılması (malların məxarici)

Malların alıcılardan geri alınması (malların mədaxili)

Malların obyektlər arasında yerdəyişməsi (məxaric və mədaxil)

Xammal və materialların istehsalatda silinməsi və hazır məhsulun mədaxili (məxaric və mədaxil)

Malların alınması üçün sifarişlərin hazırlanması

Malların məxaric olunması (satışı) üçün sifarişlərin hazırlanması

Maddi-məsul şəxslər tərəfindən sifarişlərin icra olunmasının təsdiqi

Pul əməliyyatları:

      Mədaxil

      Məxaric

      Yerdəyişmə (məxaric və mədaxil)

    

Hesabatlar: 

     Mal əməliyyatları: 

Malların mədaxili 

Malların məxarici

Malların hərəkəti (ümumi miqdarda)

Malların hərəkəti (ayrı-ayrı qiymətlərdə)

Malların qalığı (ümumi miqdarda)

Malların qalığı (ayrı-ayrı qiymətlərlə)

Obyektlərdə qurtarmış malların siyahısı

Malların yerdəyişməsi

Malların yenidənqiymətləndirilməsi

Malların xüsusiyyətləri üzrə qalıqları

və sair müxtəlif formalı hesabatlar

    

     Pul əməliyyatları:

Pul obyektləri (kassalar, banklar, kartlar) üzrə vəsaitlərin hərəkəti və qalıqları

Pul obyektində (kassalar, banklar, kartlar) vəsaitlərin hərəkəti və qalığı

Borclara aid alınan və məxaric edilən vəsaitlərin hesabatı 

Xərclərə aid edilən vəsaitlərin hesabatı 

Malın maya dəyərinə daxil edilən xərclərin hesabatı

Pul obyektləri (kassalar, banklar, kartlar) arasında vəsaitlərin yerdəyişməsi hesabatı

Vəsaitlərin hansı işçi tərəfindən mədaxili və məxarici hesabatı

   

      Borclar:

Borcların kontragentlər üzrə hərəkəti

Borcların kontragentlər üzrə qalığı 

Hər bir kontragent üzrə borcun açılışı

Hər bir kontragent üzrə borc qalığı qalan (hissə-hissə ödəniş zamanı) sənədlərin siyahısı 

Hər bir kontragent üzrə borc qalığı qalan (hissə-hissə ödəniş zamanı) malların siyahısı 

Hər bir kontragent üzrə vaxtı keçmiş borclar və onların açılışı

    

      Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri:

Mallar üzrə satışdan əldə edilən gəlir  

Malgöndərənlər üzrə onlardan alınan malların satışından əldə edilən gəlir  

Mal satışını icra edən satıcılar üzrə onların satdıqları malların satışından əldə edilən gəlir 

Xüsusiyyətlər (malın kodu, istehsalçısı, malın rəngi və s.) üzrə satışdan əldə edilən gəlir   

Balans 

 

    

      

  Proqramın stabil işləməsinə, iş prosesində rahatlığına və kompüterdə iş təcrübəsi az olan istifadəçilər tərəfindən qısa müddətdə mənimsənilməsinə zəmanət  verilir

      

     Əlaqə