AzMuhasib v1.0

"AzMuhasib v1.0" proqramı Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq kiçik və orta müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun "Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları" əsasında avtomatlaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır. 

Proqram mülkiyyət formasından asılı olmayaraq aşağıdakı sahələr üzrə mühasibat uçotunun aparılmasını təmin edir:

- kommersiya təşkilatları

- ictimai sektor

- bələdiyyələr

- büdcə təşkilatları

- qeyri-hökümət təşkilatları

- siyasi partiyalar

Proqram mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün sahələrin - kommersiya təşkilatları, ictimai sektor, bələdiyyə, büdcə təşkilatları, qeyri-hökümət təşkilatları və siyasi partiyalar üçün mühasibat uçotunun aparılmasını təmin edir. Proqramın hər bir sahə üçün olan bazasında ayrı-ayrılıqda hesablar planı və maliyyə hesabatları  yerləşdirilmişdir.

Proqramda köhnə hesablar planı əsasında da uçot qurmaq mümkündür. 

Proqramda AzərbaycanEnglish  Русский dillərində işləmək və məlumatların hansı dildə daxil edilməsindən asılı olmayaraq, mühasibat və maliyyə hesabatlarını paralel olaraq hər 3 dildə tərtib etmək mümkündür. Bütün cədvəllərin və maliyyə hesabatları formalarının MS Excel proqramına eksport etmək imkanı var.

Məlumatları qabaqcadan hazırlanmış şablonlar (standart müxabirləşmələr) vasitəsi ilə daxil etmək, istənilən hesab üzrə analitik uçot təşkil etmək mümkündür. İstifadəçilər proqramın "Hesabatların dizayneri" modulu vasitəsi ilə istənilən cədvəlləri və maliyyə hesabat formalarını asanlıqla yarada və ya düzəlişlər edə bilərlər.

Proqram tək istifadəçi üçün Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir.

"AzMuhasib v1.0"  proqramının blok-sxemi və modulları aşağıdakılardan ibarətdir:

   

 Hesablar planı Hesablar planı 3 dildə təqdim edilir.

 Memorial order.  Müxabirləşmələr memorial orderə işlənir.

"Memorial order" əsasında bütün uçot registrləri və maliyyə hesabatları avtomatik hazırlanır:

 Baş hesablar və subhesablar üzrə dövriyyə cədvəlləri

 Debitorlar və kreditorlar üzrə dövriyyə cədvəli

 Təhtəl-hesab şəxslər üzrə dövriyyə cədvəli

 Avans hesabatı

 Kassa hesabatları  

 Debitorlar və kreditorlar üzrə analitik uçot

 Satış üzrə analitik uçot

 Xərclər maddələri üzrə hesabat

 Cari hesablar üzrə gündəlik və dövri hesabatlar

 Mühasibat balansı

 Maliyyə hesabatları. Balans hesabatı kimi, digər maliyyə hesabatları da müxabirləşmələrin nəticəsində avtomatik əldə edilir.

 

Kassa sənədləri:

 Kassa mədaxil orderi

 Kassa məxaric orderi

 Kassir hesabatı

 

Bank sənədləri:

 Hesab-faktura 

 Ödəniş tapşırıqları
 Valyuta köçürmələri
  

"AzMuhasib v1.0" proqramının üstünlükləri:

 Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun hazırlanmışdır, hazır hesablar planı və maliyyə hesabatları var

 Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində işləmək, həmin dillərdə hesabat alaraq Excel proqramına eksport etmək imkanı var

 Proqram sadə və rahat interfeysə malikdir

 İstənilən sayda müəssisənin uçotunu aparmaq mümkündür
 Normativləri nizamlama imkanları var, qanunvercilikdə və təlimatlarda dəyişiklik olduqda bunların bilavasitə istifadəçi tərəfindən yerinə yetirilməsi mümkündür

Proqrama əlavə olaraq, mühasibatlıq modulunda işlənilən müxabirləşmələrlə əlaqəsi olmayan, lakin vahid kataloqlarlardan istifadə edən məhaqqı", "Anbar" və sas vəsaitlər" modulları daxildir.

Proqramın köhnə hesablar planı (iki rəqəmli kodlar) ilə işləyən versiyası da mövcuddur. Proqramda müxabirləşmələrin köhnə hesablarla işlənməsinə baxmayaraq, maliyyə hesabatlarını Milli Muhasibat Uçotu Standartları formasında almaq mümkündür.

      

  Proqramın stabil işləməsinə, iş prosesində rahatlığına və kompüterdə iş təcrübəsi az olan istifadəçilər tərəfindən qısa müddətdə mənimsənilməsinə zəmanət  verilir

    

        

     Əlaqə