AzMuhasib v2.0 (şəbəkə)

"AzMuhasib v2.0" (şəbəkə) proqramı Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq korporativ təşkilatlarda mühasibat uçotunun "Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları" əsasında avtomatlaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır.

Proqram mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün sahələrin - kommersiya təşkilatları, ictimai sektor, bələdiyyə, büdcə təşkilatları, qeyri-hökümət təşkilatları və siyasi partiyalar üçün mühasibat uçotunun aparılmasını təmin edir. Proqramın hər bir sahə üçün olan bazasında ayrı-ayrılıqda hesablar planımaliyyə hesabatları yerləşdirilmişdir.

Proqramda köhnə hesablar planı əsasında da uçot qurmaq mümkündür. 

Proqramda AzərbaycanEnglish  Русский dillərində işləmək və məlumatların hansı dildə daxil edilməsindən asılı olmayaraq, mühasibat və maliyyə hesabatlarını paralel olaraq hər 3 dildə tərtib etmək mümkündür. Bütün cədvəllərin və maliyyə hesabatları formalarının MS Excel proqramına eksport etmək imkanı var.

Müxabirləşmələri sərbəst şəkildə və ya qabaqcadan hazırlanmış şablonlar (sadə və mürəkkəb yazılışlar forması) vasitəsi ilə daxil etmək və hər bir hesab üzrə ayrı-ayrılıqda 3 səviyyədə analitik uçot təşkil etmək mümkündür. İstifadəçilər proqramın "Hesabatların dizayneri" modulu vasitəsi ilə istənilən cədvəlləri və maliyyə hesabatlarını asanlıqla yarada və ya düzəlişlər edə bilərlər.

Proqram MS SQL bazasında şəbəkədə işləyir. Proqram MS Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir və "unicode" şriftlərini dəstəkləyir.

       

 "AzMuhasib v2.0" proqramı aşağıdakı modullardan ibarətdir:

   Hesablar planı

  Əməliyyat jurnalı

  Baş kitab

  Baş hesablar və subhesablar üzrə dövriyyə cədvəlləri və açılışlar

  Kontragentlər və hesablar üzrə borcların hərəkəti və analitik hesabatlar

  Müxtəlif valyutalarda bank hesabları üzrə dövriyyə cədvəlləri və pul vəsaitlərinin açılışları

  Xərc maddələri üzrə dövriyyə cədvəlləri və açılışlar

 Hesablar üzrə dövriyyə cədvəlləri və açılışlar

  Təhtəl-hesab şəxslər üzrə dövriyyə cədvəlləri və açılışlar

  Hesabların jurnalları

  Cari hesablar üzrə gündəlik və dövrü hesabatlar

  Mühasibat balansı

  Proqramda bütün sahələr üçün maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS), kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS SME) və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına (IPSAS) uyğun olaraq əldə etmək mümkündür

  

 "AzMuhasib v2.0" proqramının fərqləndirici xüsusiyyətləri:

 Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun hazırlanmış yerli proqram təminatıd

 Proqram yerli mütəxəssislər tərəfindən dəstəklənir

 Azərbaycan, rus və ingilis dillərində işləmək olur və həmin dillərdə hesabat alını

 MS Excel proqramına eksport etmək imkanı var

 Hazır proqram təminatıdır və istifadəçi səviyyəsində nizamlama imkanları sadə və rahatdır

 Maliyyə hesabatlarında müvafiq əlavə və dəyişikliklər bilavasitə istifadəçilər tərəfindən icra edilə bilər

 Proqramın mənimsənilməsi və uçotun qurulması qısa bir müddətdə başa gəlir

 Mühasibat uçotunda mövcud olan son təlimatlar proqramda əksini tapmışdır

   

 Proqramın stabil işləməsinə, iş prosesində rahatlığına və kompüterdə az iş təcrübəsinə malik olan istifadəçilər tərəfindən belə qısa müddətdə mənimsənilməsinə zəmanət verilir

   

Əlaqə