"Anbar" proqramı

"Anbar" proqramı  idarə, müəssisə və təşkilatların anbarlarında mal və material uçotunun avtomatlaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır.

Proqramda azərbaycan, rusingilis dillərində işləmək və məlumatların hansı dildə daxil edilməsindən asılı olmayaraq, hesabatları paralel olaraq hər 3 dildə tərtib etmək mümkündür. Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kompüterin klaviaturasının AZRU şriftlərində işləmək mümkündür.

Bütün hesabatları MS Excel proqramına eksport etmək imkanı var.

Proqram Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir.

 

Proqramda müxtəlif hesabat formaları mövcuddur:

Malların mədaxili və məxarici qaimələri
Malların hərəkəti və qalığı haqqında hesabatlar
Satışdan əldə olunan gəlir və zərər haqqında analitik hesabat

"Anbar" proqramı istifadədə sadə bir proqramdır. Proqramın tətbiqi üçün mühasibatlıq biliyi tələb olunmur. Kompüterdə müəyyən qədər iş təcrübəsi olan və anbar işinə bələd olan istənilən şəxs bu proqramı çox qısa bir müddətdə tətbiq edə bilər.

 Qeyd:

Bu proqramdan daha geniş imkanlara malik olan "Ticarət" proqramı tövsiyyə edilir:  Ticarət | AzMuhasib mühasibat proqramı

 
Proqramın stabil işləməsinə, iş prosesində rahatlığına və kompüterdə az iş təcrübəsinə malik olan istifadəçilər tərəfindən belə qısa müddətdə mənimsənilməsinə zəmanət verilir.
              
            
      Əlaqə