"Siyasi partiyalarda mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları"

"Siyasi partiyalarda mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları"

"Siyasi partiyalarda mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları"na dəyişiklik