Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Mühasibat Uçotunun Beynəlxaq Standartları

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının üzrə Şərhlər

 

Yeniliklər:

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları